Mapping team Dilna.org:

Jiří Schneider | technology evangelist

Jiří Schneider v sobě spojuje funkci evangelizátora nových technnologií i znalého realizátora a VJe. Stál na počátku VJských experimentů v našem prostředí, ale zároveň se pohyboval v prostředí reklamy a marketingu a vždy měl odhad na vývoj  a budoucnost směru, kterým se budou technologie a zájem o ně ubírat.

Realizoval VJské performance, vědecké přednáškové projekce, které pracují  s mladými studenty na univerzitách i komplikované projekty spojující projekce, stage design, mapping a výtvarné umění.

Jiří Schneider rád ovládá více projektorů zároveň a má v oblibě fazolové konzervy.

Jan Dufekconcept/animation visionary

Spojuje koncept, vizi a realizaci v jeden celek. Režisér, který se vždy pohyboval na hranici roztodivných médií od dokumentárních filmů přes tvorbu živého obrazu a zvuku až po 3D animace.

Jan Dufek s oblibou nosí výrazné čepice, běhá a vyhýbá se nesmyslným komunikacím.

 

Rudolf Živecvjing guru

Jeden z těch několika lidí, kteří definovali výraz “VJing” v naší zemi. V dobách, kdy video na party bylo něčím nevídaným, začali s přáteli vymýšlet metody jak ozvláštnít hudební performance pohyblivým obrazem. Vznikly první přístroje na přepínání videí mezi sebou, začal se tvořit obsah…

Rudolf Živec je jedním z prvních VJs u nás a neustále se posouvá dál spolu s vývojem moderních technologií.